Tungmetalafgiftning 2

Bly: En blyforgiftning er velkendt fra Romerriget, hvor rørene til drikkevand var lavet af bly. Vandet indeholdt spor af bly, hvilket kunne medføre kronisk blyforgiftning. Herudover havde romerne en vane med at opløse lidt bly i vinen, særlig sur vin. Blyforbindelsen blyacetat smager sødt, hvorfor den sure vin blev sød. Nogle forskere i dag mener at en af årsagerne til at Romerriget  gik under var en blyforgiftning.                          Siden 1920 har bly været tilsat benzinen for at øge oktantallet, derfor har vi alle indåndet blydampe igennem flere år. Bly i benzinen er heldigvis fjernet i dag.                                     Bly findes i farvestoffer, både malinger, men også i hårfarver og øjenmake-up (mørke farver), der kan optages igennem huden. – Herudover findes det i teaterfarver, glasseringen i keramik, blyforurenet drikkevand f.eks. fra en brønd og forurenede fødevarer. Mangel på zink, kalk og jern øger blyoptagelsen, mens en fyldt mave nedsætter optagelsen.                                                                                                                                            Bly ophobes i knoglerne og knoglemarv, og kan hæmme dannelsen af hæmoglobin (det røde farvestof i blodet), men det kan også medvirke til at give osteoporose. Selv lave niveauer af bly kan give utilstrækkelig D-vitaminoptagelse og omsætning, nedsat nerveledningshastighed og udviklingsproblemer hos børn f.eks. nedsat IQ, høreproblemer, nedsat vækst, adfærdsforstyrrelser og nedsat nyrefunktion. Desuden kan ses afmagring, træthed, mavesmerter, forstoppelse og anæmi. I alvorligere tilfælde kan ses lammelser. Bly overføres til fosteret selv ved lave koncentrationer. Bly virker synergistisk sammen med kviksølv og cadmium.                                                                                                                          Bly kan fjernes med EDTA i form af en afgiftning.

Aluminium findes i naturen som en del af granit og basalt. Desuden findes det i gryder, pander, bageformer mv. samt i deodoranter. Det optages både gennem tarm og hud og kan samle sig i organer inkl. hjernen, hvor det bl.a. er medvirkende til Alzheimer og demens.

Antimon kan inhaleres fra tobaksrøg særlig cigaretrøg, men også fra støv i industrien og krudtstøv. Desuden fandtes det i gammeldags fluemidler, som blev brugt til at fjerne fluer fra køkkenet. Det findes også i visse pesticider, og det indgår i plastikindustrien og findes i batterielektroder, keramik og pigmenter.                                                                                      Symptomer: Luftvejsirritation og tendens til lungebetændelser, træthed, muskelsvaghed, metalsmag, fordøjelsesproblemer, udslæt og det påvirker røde- og hvide blodlegemer.

Arsen findes i insektspray, fluegifte og industrirøg. Det er bedst kendt fra filmen: “Arsenik og gamle kniplinger”, hvor arsenik er en forbindelse af arsen.

Findes aluminium, antimon og arsen i et særligt mønster i tungmetaltesten, er det et tegn på utæt tarm!

Gadolinium er en sjælden jordart, som ikke findes frit i naturen. Det anvendes som et kontraststof i hospitalsvæsenet. Stoffet er formentlig kræftfremkaldende i større doser og må ikke anvendes til patienter med nyresygdomme. Det optages sparsomt gennem tarmkanalen og udskilles langsomt gennem nyrerne og tarmen. En forgiftning kan give mavekramper, diarré, spændinger i musklerne og påvirket vejrtrækning.

Cadmium findes særlig i tobaksrøg. Zinkmangel øger optagelsen af cadmium. Gødning indeholder ofte cadmium og fører det videre til planter og vores ernæring. Findes også i sort kaffe. Kan give lungefunktionsforstyrrelse, højt blodtryk, hjertesygdomme og nedsat afgiftning pga. blokerede enzymer. Det er vanskeligt at komme af med cadmium.

Kobber kan udskilles fra kobberrør i drikkevand. Hvis en person tager tilskud af molybdæn eller kobber, ses udskillelse af kobber i urinen. Bakterier og infektioner kan give en høj koncentration af kobber i blodet med en tendens til en øget koncentration i urinen. Vi skal have kobber som sporstof, men en forhøjet koncentration menes at hænge sammen med Parkinson.