Hvad gør C-vitamin ved kroppen ? – side 3

Min erfaring med højdosis C-vitaminbehandling er, at det giver energi og overskud og det virker livsforlængende De kræftpatienter, der vælger behandling,  oplever meget hurtigt en forbedring i form af større velbefindende og mere energi. Dr. Riordan fra USA anbefaler en behandlingsserie a´ mindst 24 gange. På dette tidspunkt ses ofte en ændring af blodprøvetal mod normalisering, og for nogle patienter en tilbagetrækning af kræften f.eks ved en kontrolscanning, for andre patienter status quo. Enkelte patienter har oplevet en mirakuløs helbredelse, hvor en patient fik højdosis c-vitamin og stålebehandling samtidigt. De bedste og hurtigste resultater opnås ved c-vitaminbehandling mindst to gange ugentlig og gerne samtidig med konventionel lægebehandling.                                                       Grundet lange ventelister til behandling herhjemme ved strålebehandling, kan danske patienter få behandling i f.eks. Tyskland. Her har man den praksis, at patienterne kan tale med de konventionelle læger om andre behandlingsmuligheder. De anbefaler ofte patienter  at modtage højdosis C-vitaminbehandling og misteltenbehandling samtidig med konventionel behandling. Det føles som en befrielse for patienterne, at de kan tale frit om forskellige behandlingsmuligheder, og at de kan få svar, som de kan bruge til noget. Desværre bliver de fleste patienter i Danmark frarådet ukonventionel lægebehandling, hvis de samtidig modtager konventionel kræftbehandling.                                                                                                                            Det er meget vigtigt for alle patienter, at en behandling føles rigtig for den enkelte, således at der ikke sker en følelsesmæssig modarbejdelse af den valgte behandling. Derfor må den enkelte patient tage sin sygdomssituation i egen hånd og få den støtte hos den læge, der kan støtte patientens valg enten det er en konventionel eller ukonventionel arbejdende læge. Men det bliver patientens eget valg.