Hvad er Isopathie?

Vi har alle en hel del bakterier forskellige steder i vores system f.eks. mave/tarm -kanalen. Her er der mange bakterier, der arbejder for os for at vi kan fordøje maden.                                            Professor Dr. Günther Enderlein levede fra 1872 til 1968, var forsker og mikrobiolog og fandt frem til at mikroorganismer under forudbestemte betingelser kan opstå i forskellige udviklingsstadier og former uden tab af deres karakteristika.                               I erkendelsen af formernes forandring og kendsgerningen om biologisk livsnødvendig symbiose mellem pattedyr og Endobionten udviklede Enderlein Isopathien med de dertil hørende specifikke biologiske naturpræparater. Endobionten er en udviklingstilstand af en mikroorganisme, der har befundet sig i menneske og pattedyr i milioner af år.

Enderlein fandt frem til særlig to svampearter, der har levet i mennesket i millioner af år. Disse svampe hedder Mucor racemosus og Aspergillus niger van Tieghem og kan danne højere former, hvor overgangene kan iagttages. I sunde organismer ses kun primitive former.

Forskellige forhold kan få disse primitive mikroorganismer til at udvikle sig til højere former, hvor de kan ændre sig til parasitter. Det kan f.eks. være stress, tungmetalforgiftning, overspisning, sjælelige belastninger, alderdom, ændrede naturforhold. Mucor racemosus er ofte skyld i hændelsesudløste sygdomme og har betydning for kredløbet, blodpropper, hjertesmerter, forkalkning, åreknuder og hæmorroider m.fl. Aspergillus niger van Tieghem er knap så hyppig, men har betydning for lungesygdomme, skimmelsvamp, tuberkulose mm.