Hvad er Homotoksikologi?

Homotoksikologien har en biokemisk indfaldsvinkel og bygger bro mellem den klassiske homøopati og den traditionelle lægevidenskab. Her anvendes foruden klassiske homøopatiske lægemidler også fortyndede opløsninger af allopatica (traditionelle lægemidler), nosoder og katalysatorer.

CellerHomotoksikologien minder om molekylærbiologien, der søger at kortlægge de reaktioner, der sker ved livsmanifestationerne. Immunforsvaret inddeles i et lille og et stort immunforsvar. Det lille immunforsvar er det vi i Danmark normalt forstår ved immunforsvaret, nemlig antistofdannelsen og det cellulære immunforsvar. Det store immunforsvar omfatter desuden hormonelle mekanismer, nervereflekser og afgiftning af lever, øvrige organer og bindevæv. Homotoksikologien bygger på læren om homotoksindannelse f.eks. fra frie radikaler, karcinogener, fedtopløselige organiske forbindelser mv. Et stof i overmål kan også virke som homotoksin f.eks. ved fedme, hvor der er et for stort kalorieindtag.

Homotoksinvirkning kan også udløses ved mangel af et stof f.eks. vitaminer, mineraler, sporelementer mv.

Hans-Heinrich Reckeweg har taget udgangspunkt i de tre kimblade fra fosterdannelsen (se under antroposofi). Han ser kimbladene i forhold til de forskellige sygdomsfaser og har afbildet det i følgende skema:

seks fase skema

Sygdomsfaserne deles op i den humorale, som igen inddeles i tre faser og den cellulære, som også inddeles i tre faser. Ialt er der seks faser. I den humorale findes de lettere sygdomstilstande og flere febertilstande. I den cellulære fase findes alle degenerationstilstandene. Når en sygdom udvikles, sker det fra den humorale fase og videre til den cellulære fase. Omvendt er det også muligt at vende sygdomsbilledet, hvilket gøres bl.a. med homøopatiske præparater.

Mange febertilstande kan behandles med homøopatiske præparater, herved forhindres, at en degenerativ tilstand begynder at udvikles. Tilsvarende kan flere kroniske og degenerative tilstande bedres betydeligt med homøopatisk behandling.                        😆