Diagnose

Jeg er uddannet læge og har specialiseret mig i holistisk behandling. Jeg diagnosticerer med samtale, lægeundersøgelser, blodprøver, urinprøver og eventuelle  henvisninger til speciallæger eller sygehus med henblik på yderligere udredning. Desuden kan jeg tilføje en holistisk synsvinkel, hvori der indgår en vurdering af vitaminer/mineraler, afgiftning og homøopati.

Sammen med patienten finder jeg frem til en behandling, der evt. kan være en kombination af konventionel lægebehandling og holistisk lægebehandling.

Følgende prøver kan tages:                                                                                                                                                                                            

1.Egne blodprøver Kolesterol, HDL, Triglycerid, Se-kreatinin, levertallene ALAT og GGT, Hæmoglobin, Glucose, Kalium, Basisk phosphatase og urinsyre.

2. Tungmetaltesten viser hvilke tungmetaller, der er til stede, og hvor stor en koncentration, der er af hvert enkelt tungmetal. Der lægges en kanyle i armen. I kanylen gives et præparat, der binder tungmetaller. Der samles urin op i nogle timer, hvorefter urinen sendes i et prøveglas til et laboratorium i England. Tungmetaller kan f.eks. være kviksølv, bly, cadmium, antimon, arsen, aluminium, nikkel, tin, gadolinium, platinum m.fl.

3. Fødemiddelintolerance. En blodprøve sendes til et tysk laboratorium, hvor den testes for 300 forskellige og mest almindelige fødemidler: Kød, fisk, frugt, grønsager, salater, svampe, nødder, frø, mælkeprodukter, oste, æg, kornprodukter, hævemidler, sukkerstoffer, konserveringsmidler, farvestoffer og andre tilsætningsstoffer, krydderier, olier, kaffe og teer. Intolerancen testes om den er svag, middel, stærk eller meget stærk. Der følger en god, stor vejledning med på tysk evt. engelsk, så patienten ved, hvordan intolerancen skal behandles.

4. Stofskifteundersøgelse En blodprøve, der sendes til et tysk laboratorium.